Rexistro ANPA -A Boca- CPI Vedra

Proxenitor/a ou titor/a 1

¿Tes interese en ser colaborador/a en actividades que realice a ANPA?

Proxenitor/a ou titor/a 2 (opcional)

¿Tes interese en ser colaborador/a en actividades que realice a ANPA?

Enderezo (opcional)

Datos fillo/a 1
(Se tes máis fillos poderás dalos de alta unha vez rexistrado)

Ano de nacemento

Datos de acceso a ANPA -A Boca- CPI Vedra

2º correo de notificacións (opcional)

¿Das o teu consentimento para a gravación de videos e fotografías nas que poida aparecer o teu fillo/a, así como a súa difusión a través dos nosos medios de comunicación (web / redes sociais)?
¿Desexas recibir notificacións por correo electrónico de parte da ANPA?
¿Desexas estar na lista de difusión de whatsapp da ANPA?
Coa colaboración do Programa de fomento da igualdade da Deputación da Coruña